lekens ursprung

Att leka innebär tillit,

leken härstammar från ett initialt samband mellan barn och moder.

Att leka ger dig dig själv.

Genom olika rollekar skapas inom barnet en rad sammankopplingar som i senare liv är vad hen kommer använda sig utav för att leka nya lekar, för att ge sig själv till sig själv.

Lek försiktigt först. Sedan våldsamt.

När leken senare övergår till vad vi kallar liv eller vad vuxna kallar vuxna, lek. Lek.

För leken ger dig själv till dig själv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: